MAKALELER


SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Uluslararası
  • S.Misci Kip and P.Umul Ünsal.
    (2020) Exploring Native Advertising in Turkey: Insights from Digital Immigrants and Digital Natives.
    Qualitative Market Research , Vol. Vol. 23, No. No. 3,

Hakemli dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal
  • P.Umul.
    (2011) Game Shows as Ritualization in Spectacle Society: The Case of "Var Mısın Yok Musun".
    T.C. İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi , No. 1, 38-60, ISBN: 2146-4162