UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Management Information Systems

- Yazılım Mühendisliği