KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

2019 yılında Beşeri Coğrafya üzerine Doktora derecesini Vrije Universiteit Brussel'dan alan Dr. Gökçe Sanul, çalışmalarına Amsterdam Üniversitesi Kent Araştırmaları Merkezi’nde misafir araştırmacı olarak devam etmiş; ardından da 2021 yılında İzmir Ekonomi Ünieversitesi'nde ders vermeye başlamıştır.

Coğrafya, kültürel çalışmalar ve kent sosyolojisi disiplinlerinden beslenen Dr. Sanul’un önceki araştırmaları kültür endüstrilerinin mekansallaşmasına odaklanırken; daha güncel araştırmaları kültürel üretimin sosyo-mekansal dinamiklerine, ve özellikle bu dinamiklerin kamusal alanları ve kent vatandaşlığı pratiklerini şekillendirme biçimlerini anlamaya yöneliktir.

Akademi ve toplum arasındaki bağın güçlendirilmesine büyük önem veren Gökçe Sanul, son 10 yıldır daha kapsayıcı ve sürdürülebilir kentler yaratmaya yönelik, sivil toplum kuruluşları (Izmir Kalkınma Ajansı, IKSV, UNDP Istanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi) tarafından desteklenen çeşitli projelerde çalışmıştır. Dr. Sanul, şu anda ise EKOKENT Araştırma Merkezi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ortaklığında sürdürülen Sakin Mahalle Projesi'nin araştırma ekibinde yer almaktadır.