KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Lise eğitimini Rekabet kurumu Cumhuriyet Fen Lisesinde tamamladı. 2012 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünden mezun oldu. 2016 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kardiyopulmoner Fizyoterapi Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Aynı yıl başladığı doktora eğitimine halen Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doktora programında devam etmektedir.
2012-2015 yılları arasında klinik Fizyoterapist olarak çalıştı. Bu süre boyunca Sorumlu Fizyoterapist olarak görev aldı. Çeşitli kongre, sempozyum ve kurslarda davetli konuşmacı ve katılımcı olarak bulundu.