KİTAP BÖLÜMLERİ


Ulusal kitap bölümleri

 • R.Aktan.
  Akciğer Hastalıklarında Evde Bakım.
  437-449
  S.Özalevli and R.Aktan.
  AKCİĞER HASTALIKLARINDA FİZYOTERAPİ VE EGZERSİZ.
  (2022), İstanbul Tıp Kitabevleri, ISBN: 978-625-8103-15-1
 • R.Aktan.
  Akciğer Hastalıklarında Tele-Tıp Uygulamaları.
  413-418
  S.Özalevli and R.Aktan.
  AKCİĞER HASTALIKLARINDA FİZYOTERAPİ VE EGZERSİZ.
  (2022), İstanbul Tıp Kitabevleri, ISBN: 978-625-8103-15-1
 • R.Aktan and S.Özalevli.
  Olgularla İşyerinde Ergonomik Risklerin Değerlendirilmesi.
  172-185
  A.H.Çımrın , A.Coşku Beyan and H.Bahadır.
  Teoriden Pratiğe İşyeri Hekimliği .
  (2021), İstanbul Tıp Kitabevi, ISBN: 978-625-7291-57-6
 • R.Aktan.
  Multipl Skleroz (MS) ve Sigara.
  175-179
  B.Kara , S.Özalevli.
  MULTİPL SKLEROZ VE FİZYOTERAPİSİ.
  (2020), Nobel Tıp Kitabevleri, ISBN: 978-605-335-580-9