KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Lisans eğitiminde çift anadal yaparak 2010 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nden, 2011 yılında İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. 2014 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlayıp, 2018 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İnşaat Mühendisliği yüksek lisans programından mezun olmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği'nde doktora çalışmalarına devam etmektedir.