PROJELER


TUBITAK, DPT ve benzeri ulusal kuruluşlarca desteklenen projelerde katılımcılık

  • Yeni Nesil Fotokatalitik Malzemeler Kullanılarak Atık Sularda Bulunan Zor Parçalanan Organik Kirletici Maddelerin Temiz Bileşenlere Dönüştürülmesi
    (2013-2014) TÜBİTAK