DERSLER


Verilen Dersler

2022 - 2023
 • (GS 599) Yüksek Lisans Tezi
 • (IUE 100) Oryantasyon ve Kariyer Planlama
 • (PSY 205) Psikolojide Araştırma Yöntemleri I
 • (PSY 216) Psikolojide Araştıma Yöntemleri II
 • (PSY 699) Doktora Tezi
2021 - 2022
 • (GS 595) Seminer
 • (GS 599) Yüksek Lisans Tezi
 • (IUE 100) Oryantasyon ve Kariyer Planlama
 • (PSY 101) Psikolojiye Giriş I
 • (PSY 205) Psikolojide Araştırma Yöntemleri I
 • (PSY 216) Psikolojide Araştıma Yöntemleri II
 • (PSY 501) Psikolojide Bilgisayar Uygulamalı Niceliksel Yöntemler I
 • (PSY 699) Doktora Tezi
2020 - 2021
 • (GS 595) Seminer
 • (GS 599) Yüksek Lisans Tezi
 • (IUE 100) Oryantasyon ve Kariyer Planlama
 • (PSY 205) Psikolojide Araştırma Yöntemleri I
 • (PSY 216) Psikolojide Araştıma Yöntemleri II
 • (PSY 501) Psikolojide Bilgisayar Uygulamalı Niceliksel Yöntemler I
 • (PSY 601) Psikolojide Bilgisayar Uygulamalı Niceliksel Yöntemler
 • (PSY 695) Seminer
 • (PSY 697) Bireysel Çalışma
 • (PSY 698) Doktora Tez Önerisi
2019 - 2020
 • (GS 595) Seminer
 • (IUE 100) Akademik ve Sosyal Oryantasyon
 • (PSY 205) Psikolojide Araştırma Yöntemleri I
 • (PSY 216) Psikolojide Araştıma Yöntemleri II
 • (PSY 501) Psikolojide Bilgisayar Uygulamalı Niceliksel Yöntemler I
 • (PSY 502) Psikolojide Bilgisayar Uygulamalı Niceliksel Yöntemler II
 • (PSY 695) Seminer
2018 - 2019
 • (PSY 104) Psikolojide Niceliksel Yöntemler II
 • (PSY 205) Psikolojide Araştırma Yöntemleri I
 • (PSY 216) Psikolojide Araştıma Yöntemleri II
 • (PSY 501) Psikolojide Bilgisayar Uygulamalı Niceliksel Yöntemler I
 • (PSY 601) Psikolojide Bilgisayar Uygulamalı Niceliksel Yöntemler
2017 - 2018
 • (PSY 205) Psikolojide Araştırma Yöntemleri I
 • (PSY 216) Psikolojide Araştıma Yöntemleri II
 • (PSY 432) Bağımsız Çalışma
 • (PSY 501) Psikolojide Bilgisayar Uygulamalı Niceliksel Yöntemler I
 • (PSY 502) Psikolojide Bilgisayar Uygulamalı Niceliksel Yöntemler II
2016 - 2017
 • (PSY 104) Psikolojide Niceliksel Yöntemler II
 • (PSY 205) Psikolojide Araştırma Yöntemleri
 • (PSY 302) Psikometri
 • (PSY 432) Bağımsız Çalışma
 • (PSY 501) Psikolojide Bilgisayar Uygulamalı Niceliksel Yöntemler I
 • (PSY 599) Yüksek Lisans Tezi
2015 - 2016
 • (PSY 103) Psikolojide Niceliksel Yöntemler I
 • (PSY 104) Psikolojide Niceliksel Yöntemler II
 • (PSY 302) Psikometri
 • (PSY 401) Psikolojide Ölçme Araçları Geliştirme
 • (PSY 451) Psikolojide Uygulamalı Atölye I
 • (PSY 501) Psikolojide Bilgisayar Uygulamalı Niceliksel Yöntemler I
 • (PSY 502) Psikolojide Bilgisayar Uygulamalı Niceliksel Yöntemler II
 • (PSY 599) Yüksek Lisans Tezi
2014 - 2015
 • (PSY 103) Psikolojide Niceliksel Yöntemler I
 • (PSY 104) Psikolojide Niceliksel Yöntemler II
 • (PSY 451) Psikolojide Uygulamalı Atölye I
 • (PSY 501) Psikolojide Bilgisayar Uygulamalı Niceliksel Yöntemler I
 • (PSY 502) Psikolojide Bilgisayar Uygulamalı Niceliksel Yöntemler II
 • (PSY 552) Yapısal Esitlik Modelleri
 • (PSY 599) Yüksek Lisans Tezi
2013 - 2014
 • (PSY 103) Psikolojide Niceliksel Yöntemler I
 • (PSY 205) Psikolojide Araştırma Yöntemleri
2012 - 2013
 • (PSY 302) Psikometri
2011 - 2012
 • (PSY 208) Psikolojide Lab. Tekn. ve Enstrümentasyon
 • (PSY 497) Psikolojide Araştırma Projesi Geliştirme
2008 - 2009
 • (BA 130) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
 • (BA 370) Pazarlama Araştırması
 • (PR 401) Proje Hazırlama Teknikleri