KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Doktora - 2013; Ege Üniversitesi, Psikometri Anabilim Dalı
Araştırmacı -2011-2012; Utrecht Universitesi, Sosyal Bilimlerde Yöntem ve İstatistik
Yüksek Lisans - 2003; Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ölçme ve Değerlendirme
Lisans - 1999; Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü