KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Doktora - 2010; Ege Üniversitesi, Psikometri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans - 2005; Muğla Üniversitesi, Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı
Lisans - 2001; Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Bölümü