BİLDİRİLER


Diğer konferans bildiri kitaplarında yayımlanmış bildiriler

Ulusal
 • S.Dural.
  (2013) Belleğin yeniden-bütünleştirme sürecine müdahale yoluyla, öğrenilmiş korkunun geri gelmesinin girişimsel olmayan tekniklerle önlenmesinde uyarıcı türü etkilerinin incelenmesi.
  18. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir
  0-0, ISBN:
 • S.Can , O.Somer , M.Korkmaz and S.Dural.
  (2010) Çok düzeyli yapısal eşitleme modelleri: Monte Carlo simülasyon örneği.
  16. Ulusal Psikoloji Kongresi, Mersin Üniversitesi, Mersin
  0-0, ISBN:
 • S.Dural , O.Somer , M.Korkmaz and S.Can.
  (2010) Zamana bağlı değişimin yapısal eşitlik modellemeleri kapsamında incelenmesi: Örtük gelişme modelleri.
  16. Ulusal Psikoloji Kongresi, Mersin Üniversitesi, Mersin
  0-0, ISBN:
 • S.Can , O.Somer , M.Korkmaz and S.Dural.
  (2010) Çok düzeyli yapısal eşitlik modelleri üzerine örnek bir uygulama.
  Eğitimde Ve Psikolojide Ölçme Ve Değerlendirme II. Ulusal Kongresi, Mersin Üniversitesi, Mersin
  0-0, ISBN:
 • S.Dural , O.Somer , M.Korkmaz and S.Can.
  (2010) Çok göstergeli örtük gelişme modelleri.
  Eğitimde Ve Psikolojide Ölçme Ve Değerlendirme II. Ulusal Kongresi, Mersin Üniversitesi, Mersin
  0-0, ISBN:
 • S.Dural , G.Arabacı , P.Hepsomalı , B.Verim , A.Yönet , M.B.Yücel and H.Çetinkaya.
  (2009) Renk-isim eşleme görevinde hemisferik asimetri etkisi.
  III. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi, Koç Üniversitesi, İstanbul
  0-0, ISBN:
 • S.Dural , G.Berikan , G.Ersoy , G.Gönen , I.Özalan , S.Özcan and H.Çetinkaya.
  (2009) Kanonik ve kanonik olmayan nesne görünümleri: Hemisferik asimetri etkisi.
  III. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi, Koç Üniversitesi, İstanbul
  0-0, ISBN:
 • S.Dural , H.Çetinkaya , E.Gülbetekin.
  (2008) Erkek beyni kadının fiziksel çekiciliğini değerlendirmek üzere özelleşmiş olabilir mi?: Çekiciliğin değerlendirilmesinde hemisfirik asimetri.
  Genç Bilim İnsanları Ile Beyin Biyofiziği II. Çalıştayı, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir
  0-0, ISBN:
 • A.G.Kaya , S.Dural , S.Can , H.Çetinkaya.
  (2008) Homoseksüel ve Heteroseksüel Aldatmaya Verilen Tepkilerde Cinsiyet Farklılıkları.
  II. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi, Ankara Üniversitesi, Ankara
  0-0, ISBN:
 • E.Gülbetekin , H.Çetinkaya , S.Dural.
  (2008) Japon bıldırcınının (Coturnix Japonica) labirent performansında hemisferik asimetri ve plastisite etkileri.
  Genç Bilim İnsanları Ile Beyin Biyofiziği II. Çalıştayı, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir
  0-0, ISBN:
 • A.G.Kaya , S.Can , S.Dural , H.Çetinkaya.
  (2008) Erkeklerde cinsel değersizleştirme: Cinsel uyarılma ve 2D:4D oranı etkileri.
  II. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi, Ankara Üniversitesi, Ankara
  0-0, ISBN:
 • H.Çetinkaya , S.Dural , E.Gülbetekin.
  (2008) Adaptive role of the sexual fetishism in a quail (Coturnix Japonica) model system.
  Genç Bilim İnsanları Ile Beyin Biyofiziği II. Çalıştayı, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir
  0-0, ISBN:
 • S.Dural , S.Can , H.Çetinkaya.
  (2008) Evrimsel psikolojide madde fonksiyonlarının farklılaşması üzerine bir uygulama: Algılanan eş-değeri ölçeği.
  II. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi, Ankara Üniversitesi, Ankara
  0-0, ISBN:
 • O.Somer , M.Korkmaz , S.Dural , S.Can.
  (2007) Matematiksel psikoloji: Dünyadaki ve Türkiye’deki konumu üzerine bir tartışma.
  I. Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir
  0-0, ISBN:
 • H.Çetinkaya , S.Dural.
  (2004) Erkek Japon bıldırcınında (Coturnix Japonica) US değer arttırmının ve US değer düşürümünün öz-denetim üzerindeki etkisi.
  13. Ulusal Psikoloji Kongresi, Bilgi Üniversitesi, İstanbul
  0-0, ISBN:
 • S.Dural.
  (2004) Zihin okuma, dil ve eş seçme modülleri.
  13. Ulusal Psikoloji Kongresi, Bilgi Üniversitesi, İstanbul
  0-0, ISBN:
 • H.Çetinkaya , E.Gülbetekin , S.Dural.
  (2004) Biyo-psiko-sosyal çalışmalarda kullanılmak üzere bir göz-izleme sisteminin geliştirilmesi.
  13. Ulusal Psikoloji Kongresi, Bilgi Üniversitesi, İstanbul
  0-0, ISBN:
 • H.Çetinkaya , S.Dural.
  (2002) Kadında bel-kalça-oranının bir işlevi olarak çekicilik.
  12. Ulusal Psikoloji Kongresi, ODTÜ, Ankara
  0-0, ISBN:
Uluslararası
 • E.Gür , S.Dural.
  (2013) The long-lasting effects of extinction during the reconsolidation process of fear memory.
  18th Meeting Of The European Society For Cognitive Psychology, Budapest, Hungary
  0-0, ISBN:
 • S.Dural.
  (2013) The effects of stimulus modality on autonomic fear response extinguished throughout the reconsolidation process of fear memory.
  18th Meeting Of The European Society For Cognitive Psychology, Budapest, Hungary
  0-0, ISBN:
 • S.Dural , H.Çetinkaya.
  (2011) Reproductive Discount of the Future and Sexual Arousal.
  57th SWPA Annual Convention, San Antonio, Texas
  0-0, ISBN:
 • H.Çetinkaya , S.Dural.
  (2011) Asymmetry and Plasticity of Sexual Behavior in Male Japanese Quail.
  57th SWPA Annual Convention, San Antonio, Texas
  0-0, ISBN:
 • S.Can , S.Dural , H.Çetinkaya , A.G.Kaya.
  (2008) An investigation of sex bias in the self-perceived mating success (SPMS) scale by application of differential item functioning (DIF).
  Human Behavior & Evolution Society 20th Annual Conference, Kyoto, Japan
  0-0, ISBN:
 • S.Dural , H.Çetinkaya , S.Can , E.Gülbetekin.
  (2008) Beauty may be in the right hemisphere of beholder.
  Human Behavior & Evolution Society 20th Annual Conference, Kyoto, Japan
  0-0, ISBN:
 • E.Gülbetekin , H.Çetinkaya , S.Dural.
  (2004) Effects of short-term and long-term mating plans on the focused facial region of the partner.
  Mind, Culture & Evolution Conference. University Of British Columbia, Vancouver, Canada
  0-0, ISBN:
 • H.Çetinkaya , S.Dural , E.Gülbetekin.
  (2004) Is ovulation really concealed in women?.
  Mind, Culture & Evolution Conference. University Of British Columbia, Vancouver, Canada
  0-0, ISBN:
 • S.Dural , H.Çetinkaya , E.Gülbetekin.
  (2004) Eye-tracker data for BMI-WHR ratings.
  Mind, Culture & Evolution Conference. University Of British Columbia, Vancouver, Canada
  0-0, ISBN:
 • H.Çetinkaya , S.Dural , E.Gülbetekin.
  (2002) Female attractiveness: Where does a man stare at a woman’s body?.
  Society For The Scientific Study Of Sexuality Annual Meeting, Montréal, Canada
  0-0, ISBN: