PROJELER


TUBITAK, DPT ve benzeri ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yöneticiliği veya yürütücülüğü

  • KORKU BELLEĞİNİN GERİ GELMESİNİN GİRİŞİMSEL OLMAYAN TEKNİKLERLE ÖNLENMESİNDE UYARICI MODALİTESİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
    (2011-2012) TÜBİTAK