KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Yüksek Lisans- devam ediyor; Klinik Psikoloji/ İzmir Ekonomi Üniversitesi
Lisans- 2020; Psikoloji/ Orta Doğu Teknik Üniversitesi