MAKALELER


SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Uluslararası
 • S.Yakıt Yeşilyurt , N.Özengin and M.A.Topçuoğlu.
  (2022) Comparing the efficacy of the Knack maneuver on pelvic floor muscle function and urinary symptoms using different teaching methods: a prospective, nonrandomized study.
  International Urogynecology Journal ,

Diğer indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal
 • S.Yakıt Yeşilyurt , N.Özengin and Y.Bakar.
  (2019) Pelvik Taban Kas Eğitimi ve Sanal Gerçeklik.
  Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi , Vol. 4, No. 3, 381-389,
 • T.Çankaya , Ö.Dursun , S.Yakıt Yeşilyurt and F.Uysal.
  (2019) The Relationship Between Playing Position And Injury Tendency In Semi-Professional Soccer Players.
  Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık Ve Tıp Bilimleri Dergisi , No. 31, 56-70,
Uluslararası
 • S.YAKIT YEŞİLYURT , S.AYAZ TAŞ.
  (2023) THE RESULTS OF ENVIRONMENTAL ENRICHMENT AND NEURODEVELOPMENTAL TREATMENT IN SHPRINTZEN-GOLDBERG SYNDROME: A CASE REPORT.
  Turkish Journal Of Physiotherapy And Rehabilitation ,

Hakemli dergilerde yayımlanmış veya kabul edilmiş makaleler

Ulusal
 • S.Yakıt Yeşilyurt , E.Duygu Yıldız , B.İnal , S.Ayaz Taş , H.Çankaya , M.Başol Göksülük.
  (2021) Üriner İnkontinanslı Kadınların İnkontinans ve Prolapsus Bilgi Düzeyinin İncelenmesi.
  Abant Sağlık Bilimleri Ve Teknolojileri Dergisi , Vol. 1, No. 2, 63-69,