KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Seher Şen, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden 1998 yılında mezun oldu. Master derecesini aynı üniversitenin Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yonetimler Yüksek Lisans Programı'ndan 2000 yılında aldı. Doktora derecesini ise Bilkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi Bölümü'nde tamamladı. Seher Şen, Eylül 2005'te İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde çalışmaya başlamıştır.