KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nden 2018 yılında mezun olduktan sonra Amerikan Hastanesi Genel Yoğun Bakım Ünitesi’nde klinik hemşireliği görevine başlamış ve 2020 Nisan ayına kadar yoğun bakım hemşireliği görevini yürütmüştür. Yüksek lisans eğitimine 2018 yılında Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde başlamış ve yüksek lisans derecesini 2021 yılında almıştır. Ergöz, 2020 yılından beri İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır. 2021 yılında başladığı Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği ABD'nda doktora eğitimine devam etmektedir.