BİLDİRİLER


CPCI-S veya CPCI-SSH endexli konferans bildiri kitaplarında yayımlanmış bildiriler

Uluslararası
 • P.E.Karakoylu , A.G.Kural and S.Gulden.
  (2020) The Effect of Artificial Intelligence (AI) on New Product Development (NPD): A Future Scenario.
  WMCAUS 2020 - 5th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium / IOP Conference Series: Materials Science And Engineering (Vol. 960, No. 2, P. 022026)
  -, ISBN:
 • M.Çakıroglu , S.Gülden.
  (2019) Analysis of PSS Design Development Models in Turkey.
  WMCAUS 2018 / IOP Conference Series: Materials Science And Engineering (471, 092019)
  -, ISBN:

Diğer konferans bildiri kitaplarında yayımlanmış bildiriler

Ulusal
 • S.Gülden.
  (2014) Exploring the Effects of Public Transport Information System on Elderly People.
  UTAK 2014 National Design Research Conference, 10-12 September 2014, Middle East Technical University, Ankara, Turkey / UTAK 2014
  0-0, ISBN:
 • S.Gülden.
  (2014) Toplu Taşıma Sistemlerinin Yaşlılar Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması.
  UTAK 2014 Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı, 10-12 Eylül 2014, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye / UTAK 2014 Bildiri Kitabı: Eğitim, Araştırma, Meslek Ve Sosyal Sorumluluk
  315-331, ISBN: 978-975-429-337-1
 • E.Ergül , A.Hande , D.Oylum and G.Selin.
  (2014) Design for All Approach in Yacht Design Education.
  Accessibility For All In Passenger Boats, International Joint Symposium
  0-0, ISBN:
 • S.Gülden.
  (2013) İş Mekanı Tasarımının Çalışanların Memnuniyeti Üzerindeki Etkisinin Araştırılması: Kullanım Sürecinde Değerlendirme (KSD) Çalışması.
  Çevre-Tasarım Kongresi 2013 - 12-13 Aralık 2013, Uludağ Üniversitesi, Bursa / Çevre-Tasarım Kongresi 2013 Bildiri Kitabı
  373-384, ISBN: 978-605-85548-0-1
 • S.Gulden.
  (2013) Exploring the Effects of Workplace Design on the Satisfaction Level of Workers: A Post-occupancy Study.
  Environment-Design Congress 2013, 12-13 December 2014, Uludag University, Bursa, Turkey / Environment-Design Congress 2013 Proceedings
  373-384, ISBN: 978-605-85548-0-1
Uluslararası
 • S.Gulden , O.Er.
  (2018) The Innovation Patterns of the Office Furniture Industry in Turkey.
  ELISAVA Barcelona School Of Design And Engineering, Barcelona, Spain / Twelfth International Conference On Design Principles & Practices: No Boundaries Design
  68-68, ISBN:
 • S.Gulden , O.Er.
  (2018) Innovation Strategy in Design-intensive Turkish Office Furniture Industry.
  Faculty Of Engineering, University Of Porto, Portugal / 25th Innovation And Product Development Management Conference
  0-0, ISBN:
 • S.Gulden.
  (2015) Exploring the Future of Workplace Design for Generation Y Workers: A Product-Service System Design Solution.
  EAD 11th International European Academy Of Design Conference, 22-24 April 2015, Paris Descartes University, Paris, France / EAD 11th International European Academy Of Design Conference
  0-0, ISBN:
 • S.Gulden.
  (2014) Changing Notion of Home and Its Inhabitant: A New Interpretation.
  Environment And Design 2014, International Congress, 11-12 December 2014, Bahcesehir University, Istanbul, Turkey / Environment And Design 2014: Rethinking Residential Environments Proceedings
  145-152, ISBN: 978-605-5461-67-6