UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Servis Sistem Tasarımı

- yenilik

- inovasyon yönetimi

- Tasarım

Ek Konular

- Tasarım Yönetimi

- Geleceğe Yönelik Tasarım Çalışmaları