KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Lisans eğitimini İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde onur derecesi ile tamamlamıştır. Lisans eğitimi sırasında, 2014 yılında bir ay süreliğine JASSO Bursu ile Chiba Üniversitesi’ne gitmiş ve orada Japon mimarlık öğrencileri ile birlikte ‘Uluslararası Öğrenci Kültür Merkezi’ projesi üzerine çalışmıştır. Aynı sene ayrıca Erasmus+ Programı değişim öğrencisi olarak École nationale supérieure des Arts Décoratifs-Paris’te bir dönem boyunca içmimarlık bölüm dersleri almıştır.
Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 2016 yılında Ege Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimine başlamış ve orada mimarlık tarihi, Batı sanatı, Türk-İslam sanatı ve Osmanlı mimarisi üzerine dersler almıştır. Aynı zamanda sektörde içmimarlık yapmaya devam etmiştir. Yüksek Lisans derecesini Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı'nda Prof.Dr. Gülsüm Baydar danışmanlığında yürütülen Kimliğin Mekânsal İnşası: Anadolu Tahtacıları adlı tezi ile 2020 yılında tamamlamıştır. 2020 Eylül itibariyle İYTE Mimarlık doktora programında eğitimine devam etmektedir.
Ekim 2017-Ağustos 2022 tarihleri arasında araştırma görevlisi olarak çalışmış olduğu Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nde Erasmus+ Programı ile ESAD Porto’da personel eğitimi alma fırsatı olmuştur. Ayrıca TMMOB İçmimarlar Odası İzmir Şubesi, Docomomo_Türkiye İç Mekan Komitesi ve 4T Tasarım ve Tasarım Tarihi Topluluğu üyesidir. Araştırma konuları arasında mimarlık/içmimarlık kuramı, mekân ve kimlik, mekânsal temsil, sanat ve tasarım tarihi, toplumsal cinsiyet ve mekân, sahne tasarımı yer almaktadır.