BİLDİRİLER


CPCI-S veya CPCI-SSH endexli konferans bildiri kitaplarında yayımlanmış bildiriler

Uluslararası
 • B.Öztürk and S.İşevcan Ertamay.
  (2019) Wine bottle design thinking modelling: An analysis of local wine brands within Urla vineyard road.
  42nd World Congress Of Vine And Wine / BIO Web Of Conferences
  -, ISBN: 2117-4458

Diğer konferans bildiri kitaplarında yayımlanmış bildiriler

Ulusal
 • B.Öztürk and S.İşevcan Ertamay.
  (2017) 21. Yüzyıla Doğru Türk Gastronomisi Ve Geçmişten Günümüze Gelişiminin Etkileri.
  18. Ulusal Turizm Kongresi
  756-764, ISBN: 978-605-2323-09-0
Uluslararası
 • S.İşevcan Ertamay and A.Akbaba.
  (2019) European Union Tourism Policies: Institutionalization Impact Factors.
  VIII. National And IV. International Eastern Mediterranean Tourism Symposium / Rural Tourism - Proceeding Book
  514-520, ISBN: