KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Öğretim Görevlisi Selin İşevcan Ertamay lisans eğitimini 2004 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Turizm İşletmeciliği bölümde tamamladı. Lisans eğitiminin son yılını öğrenci değişim programı ile Fransa, Universite de Savoie, Turizm İşletmeciliği, Otelcilik, Ulaştırma ve Boş Zaman Yönetimi bölümünde maitrise derecesi ile bitirdi. Mezuniyetinin ardından uluslararası otel zincirlerinde, yiyecek içecek ve satış pazarlama departmanlarında çeşitli görevlerde ve yönetici pozisyonunda çalıştı. Yüksek lisans eğitimini İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği (İngilizce) Ana Bilim Dalı’nda tamamlamıştır. Doktora eğitimine İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce) Ana Bilim Dalı’nda devam etmektedir.