TEZ DANIŞMANLIKLARI


Yüksek Lisans Tezi

Anıl Kaya , “ Çok Amaçlı Karar Verme için Etkileşimli Yaklaşım: Bir Lojistik Uygulaması ”
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Aslıgül Buğdacı , “ Çok Amaçlı Gruplandırma Problemi için bir Olasılıksal Yaklaşım ”
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Baybars İbroşka , “ Paket Teslimatında Kamyon ve İnsansız Hava Aracının Eş Zamanlı Çalışması ”
Izmir Ekonomi Üniversitesi
Burak Gökgür , “ Paralel Kaynaklı Ortamlarda Demontaj Sistemlerinin Çizelgelenmesi ”
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Burcu Özmen , “ Ters Çok Amaçlı Sınıflandırma Problemleri için Etkileşimli bir Algoritma ”
Izmir Ekonomi Üniversitesi
Elif Şimşek , “ Ekipman Ataması ile İki Amaçlı Montaj Hattı Yeniden Dengeleme Problemi ”
Izmir University of Economics
Mutlu İpek Tanıl , “ Dış Kaynak Kullanımı ile Çizelgelemede İşbirliği Analizi ”
Izmir University of Economics
Onur Arın Öztürk , “ Firma Verimliliğine Stresin Etkileri: Veri Zarflama Analizi Temelli Psikometrik Vaka Çalışması ”
Izmir Ekonomi Üniversitesi
Özge Kubilay , “ Çok Amaçlı Yük Birleştirme ve Sevkiyat Problemi ”
Izmir University of Economics
Tuğçe Ersan , “ Sıraya Bağlı Kurulum Süreleri ve Makine Uygunluğu ile Bağlantısız Makine Çizelgelemesi: Euro Gıda’da bir Uygulama ”
Izmir Ekonomi Üniversitesi