UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- halkla ilişkiler

- kurumsal sosyal sorumluluk