BİLDİRİLER


CPCI-S veya CPCI-SSH endexli konferans bildiri kitaplarında yayımlanmış bildiriler

Uluslararası
 • S.Misci and E.Uzunoglu.
  (2008) Knowledge management in the field of advertising: How advertising and media agencies manage knowledge?.
  9th European Conference On Knowledge Management
  515-524, ISBN: 978-1-906638-10-8

Diğer konferans bildiri kitaplarında yayımlanmış bildiriler

Ulusal
 • S.Türkel , S.Misci Kip and E.Uzunoğlu.
  (2018) Seeking Shared Meaning of NPOs’ Reputation in the Post Period of a Social Crisis .
  25 Th International Public Relations Research Symposium BledCom
  -, ISBN:
 • S.Misci Kip , E.Uzunoğlu , P.Umul Ünsal and S.Kumova Metin.
  (2016) Tracking trends of digital media in IMC (Özetler kitabı içerisinde basılmış ve sunumu yapılmış özet).
  14th International Symposium Communication In The Millenium
  50-50, ISBN:
 • S.Misci Kip , E.Uzunoğlu.
  (2013) Fostering interactivity through responsiveness: The case of Turkish environmental non-profit organizations' websites (Sunumu yapılmış bildiri).
  Integrated Communication In Post-Modern Era
  0-0, ISBN:
 • S.Misci.
  (2006) Televizyon Programlarının ve Kanallarının Yetişkinler Üzerindeki Etkilerini Saptamaya Yönelik Bir Araştırma Önerisi.
  Radyo Televizyon Yayınları Kamuoyu Araştırmaları Platformu Yaklaşımlar, Eğilimler Ve Sorunlar
  99-104, ISBN: 978-975-6760-33-8
Uluslararası
 • S.Türkel , S.Misci Kip , S.Evci.
  (2019) Public Engagement Through Storytelling in Social Media: An Experimental Study Best Working Paper 2nd place.
  CMC 2019 / Storytelling Across Platforms: Managing Corporate And Marketing Communications From A Storytelling Perspective
  -, ISBN: 978-965-7632-25-3
 • S.Türkel , S.Misci Kip , P.Umul Ünsal.
  (2019) A semantic network analysis of digital immigrants on native advertising: The Turkish context .
  ICORIA 2019
  -, ISBN:
 • S.Misci Kip , S.Türkel , P.Umul Ünsal.
  (2019) Free Associations of Digital Immigrants’ Attitudes Toward Native Advertising Content, Publisher, Brand, and Columnist according to Their Nativity Levels Best Working Paper 3rd Place.
  CMC 2019
  -, ISBN:
 • D.Ziemand-Sheiner , R.Tanya , S.Misci Kip and T.Lahav.
  (2018) The Tendencies of Teens: A cross-cultural look at Generation Z Adolescents and Native Advertising (Sunumu yapılmış bildiri).
  ICA 2018
  -, ISBN:
 • S.Misci Kip , P.Umul Ünsal.
  (2018) Doğal Reklam Nasıl Algılanıyor? İzmir’de Yaşayan Tüketicilere İlişkin Bir Araştırma (Sunumu yapılmış bildiri).
  Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu 2018
  -, ISBN:
 • S.Türkel , S.Misci Kip , E.Uzunoğlu.
  (2017) Seeking Social Meaning of NPOs’ Reputation in Turkey.
  Annual Conference On Corporate Communication (CCI 2017)
  -, ISBN:
 • S.Misci Kip , H.Mesci.
  (2017) Actual work experience in advertising education: An improvement on student-run ad agency model.
  15th Annual International Conference On Communication And Mass Media
  0-0, ISBN:
 • S.Türkel , S.Misci Kip , E.Uzunoğlu.
  (2017) Seeking social meaning of NPOs reputation in Turkey .
  15th Annual International Conference On Communication And Mass Media
  0-0, ISBN:
 • S.Misci Kip , P.Umul Ünsal.
  (2016) Perceptions and attitudes towards native advertising in Turkey: Digital natives vs digital immigrants (Özetler kitabı içerisinde basılmış ve sunumu yapılmış özet).
  2nd International Conference On Communication And Management (ICCM2016) / 2nd International Conference On Communication And Management (ICCM2016) Abstract Book
  43-43, ISBN:
 • S.Misci Kip , P.Umul Ünsal.
  (2016) Exploring digital native advertising in Turkey: Insights from digital natives and immigrants.
  21st Corporate And Marketing Communications Conference 2016
  244-246, ISBN:
 • S.Misci Kip , E.Uzunoğlu.
  (2015) Re-visiting Two-step Flow Communication Model: Bloggers as Intermediaries.
  20th Corporate And Marketing Communications Conference (CMC) 2015
  301-305, ISBN:
 • S.Misci Kip , P.Umul Ünsal.
  (2015) Seeking Excellence in Social Media Advertising: Case Study of a Higher Education Institution from Turkey.
  20th Corporate And Marketing Communications Conference (CMC) 2015 / 20th International Conference On Corporate And Marketing Communications Proceedings Book
  197-212, ISBN: 978-975-8789-55-9
 • S.Misci Kip , E.Uzunoğlu.
  (2014) Dialogic communication through websites: How Turkish non-profit organizations (NPOs) use Facebook to build relationships? (Kitap içinde basılmış ve sunumu yapılmış uzun özet.).
  19th Corporate And Marketing Communications Conference
  74-77, ISBN:
 • S.Misci Kip , E.Uzunoğlu , J.P.Kitchen.
  (2014) Implementing knowledge management for effective communication solutions: An analysis of communication agencies in Turkey (Özetler kitabı içerisinde basılmış ve sunumu yapılmış uzun özet).
  19th Corporate And Marketing Communications Conference
  10-13, ISBN:
 • S.Misci Kip , E.Uzunoğlu.
  (2013) Communicating with publics through blogger engagement in the age of digitalization.(Sunumu yapılmış bildiri).
  EUPRERA Annual Congress
  0-0, ISBN:
 • E.Uzunoğlu , S.Misci Kip , B.Yaman.
  (2013) How Brand Messages Are Disseminated Through Blogger Endorsement: Descriptive Case Studies from Food Sector.
  10th International Symposium Communication In The Millenium
  272-284, ISBN: 978-975-404-927-5
 • S.Misci Kip , E.Uzunoğlu.
  (2012) Building relationships through websites: A content analysis of Turkish environmental non-profit organizations' websites (Konferansta sunumu yapılmış bildiri).
  EUPRERA Annual Congress
  0-0, ISBN:
 • E.Uzunoğlu , S.Misci Kip , B.Yaman.
  (2012) How brand messages are disseminated through blogger endorsement: Descriptive case studies from food sector. (Best paper) .
  Communication In The Millenium 2012
  -, ISBN:
 • E.Uzunoğlu , S.Misci.
  (2009) The Effects of Co-Branding on Consumer Perception.
  4th International Conference On Business, Management And Economics (ICBME) 2008
  25-32, ISBN: 978-975-6339-18-3
 • G.Gunay , O.Yurt , S.Misci.
  (2009) Value Creation through Inventive Templates.
  Ankara University International Conference On Market, Marketing & Entrepreneurship AUMEC 2009
  317-323, ISBN: 978-605-5782-06-1
 • E.Uzunoğlu , S.Misci.
  (2008) Value Creation through the Integration of Product Design and Branding.
  International Conference On Value Chain Sustainability
  263-271, ISBN: 978-975-8789-25-2
 • E.Uzunoğlu , S.Misci.
  (2008) The effects of co-branding on consumer perception .
  ICBME 2008
  -, ISBN:
 • E.Uzunoğlu , S.Misci.
  (2007) Müşteri Sadakatinde Başarının Anahtarı: Duygusal Zeka Örnek Olay İncelemesi – Garanti Bankası.
  Uluslararası Duygusal Zeka Sempozyumu 2007
  336-347, ISBN: 978-975-483-735-3
 • S.Misci.
  (2006) Yeni Medya Kullanımının Organizasyon Yapısına Etkileri .
  Yeni İletişim Ortamları Ve Etkileşim Uluslararası Konferansı
  128-137, ISBN: 975-400-300-9
 • S.Misci Kip.
  (2004) Medya planlama açısından reklamcılık etiği: Çocuk ürünleri (Sunumu yapılmış ve özeti yazılmış bildiri).
  Ethics In Communication: Culture, Community, Identity
  0-0, ISBN:
 • S.Misci Kip , E.Uzunoğlu.
  () Dialogic Ccommunication through Facebook: A tool of stakeholder engagement for NPO branding.
  ICORIA 2016
  -, ISBN: