KİTAPLAR


Ulusal kitaplarda yazarlık, editörlük ve çevirmenlikler

  • I.Karpat Aktuğlu , A.Temel and S.Misci .
    (2007) Temel Kavramlarla Reklam Ajansı Reklamveren İlişkileri.
    Nobel , ISBN: 978-9944-77-151-1
    Yazar