TEZ DANIŞMANLIKLARI


Yüksek Lisans Tezi

Emircan Erdoğan , “ Reklamların marka kişiliği algısı üzerindeki etkileri: Samsung ve Apple akıllı telefon reklamları üz ”
Izmir Ekonomi Üniversitesi