UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Pazarlama iletişimi

- doğal reklam

- Reklam