KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Lisans derecesini 2010 yılında Dicle Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü’nde, yüksek lisans derecesini 2013 yılında “Fenomenolojik Ontoloji Temelinde Jean-Paul Sartre’ın Sanat Anlayışı” başlığıyla Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Anabilim Dalı’nda aldı. 2014 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Bölümünde doktoraya başladı.