KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Lisans eğitimini 2011 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü'nde tamamladı. Ardından yüksek lisans derecesini "2000 Sonrası Türk Sinemasında Şiddet" başlıklı tez çalışmasıyla 2015 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı’nda tamamladı. 2017 yılı itaberiyle de Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı’nda doktara çalışalarına devam etmektedir. Akademik çalışmaların yanı sıra Keleş, kısa film, belgesel ve dizi film projelerinde de yer aldı.