KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Semra Tunalı lisans öğrenimini 1978 yılında Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. 1980 yılında Ege Üniversitesi Elektronik Hesap Bilimleri Enstitüsü’nden Uygulamalı İstatistik konusunda yüksek lisans derecesi aldı. Kısa bir süre ASMAŞ A.Ş.-Ağır Sanayi Makinaları Anonim şirketinde Üretim Kontrol mühendisi olarak çalıştıktan sonra, Ege Üniversitesi İşletme Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1983-1985 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Missouri Üniversitesi’nde MBA programına devam etti. Öğrenimi sürecince İşletme bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalıştı ve 1985 yılında MBA derecesi aldı. 1987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesinde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı ve 1991 yılında Ege Üniversitesi’nden Bilgisayar Bilimleri alanında “Prolog Ortamında Bir Bilgi Tabanlı Atölye İzlenceleme Sistemi” adlı teziyle doktora derecesini aldı. Sırasıyla 1992, 1998 ve 2004 yıllarında, Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde yardımcı doçent, doçent ve profesörlük kadrolarına atandı. 1992-1994 ve 2000-2001 yılları arasında sırasıyla, Singapur’da bulunan GINTIC İmalat Teknolojisi Enstitüsünde ve Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan Northwestern Üniversitesi ve Loyola Üniversitesinde Misafir Öğretim Üyesi olarak bulundu ve çeşitli eğitim ve araştırma faaliyetlerinde yer aldı. 2010 yılından bu yana da İzmir Ekonomi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde bilimsel çalışmalarına devam etmektedir.