TEZ DANIŞMANLIKLARI


Doktora Tezi

Cemalettin Öztürk , “ Karışık Modelli Esnek Montaj Hatlarında Dengeleme ve Çizelgeleme ”
Dokuz Eylül Üniversitesi
Hacer Güner Gören , “ A Hybrid Approach for the the Capacitated Lot Sizing Problem with Setup Carryover and Backordering ”
Dokuz Eylül Üniversitesi
Leyla Demir , “ A Tabu Search Approach for Buffer Allocation in Production Lines with Unreliable Machines ”
Dokuz Eylül Üniversitesi

Yüksek Lisans Tezi

Simge Yelkenci , “ A Hybrid Method Combining Genetic Algorithm and Simulation for Buffer Size Allocation in a Real Manu ”
Dokuz Eylül Üniversitesi