UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Üretim ve hizmet sistemlerinin simülasyon modelleme ve analizi