KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

2000-2001 yılları arasında Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü’nde özel statüde doktora öğrencisi olarak eğitim aldı. 1992- 1996 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını, 1986-1990 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı’nda lisansını tamamladı.
Sağlık sektüründe halkla ilişkiler ve tanıtım, idari direktör ve kalite yönetim sorumlusu olarak görev yaptı. 2000-2004 yılları arasında Ege Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı bünyesinde norm kadro çalışmalarını gerçekleştirdi.
Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları kalite denetim aday adayıdır.