PROJELER


TUBITAK, DPT ve benzeri ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yöneticiliği veya yürütücülüğü

 • Duygu Zenginleştirilmiş Vektör Uzay Modelleri İçin Türkçe bir Veri Kümesi Derlemesi
  (2022-2023) İzmir Ekonomi Üniversitesi
 • 115E469 Türkçe Metinlerde Çok Sözcüklü İfadelerin Tespiti
  (2015-2016) Tubitak

TUBITAK, DPT ve benzeri ulusal kuruluşlarca desteklenen projelerde katılımcılık

 • Afet Risk Azaltma ve Afete Müdahale Sürecine Dahil Kurumlar Arası Koordinasyon ve İletişim Çözümleri Üzerine Bir Sistem Modelleme
  (2023-2024) İzmir Ekonomi Üniversitesi (TUBITAK 1001)
 • AB'nin Ortak Güvenlik Ve Dış Politikasının Stratejik Pusula Çerçevesinde Analizi
  (2023-2024) Ege Üniversitesi (TUBITAK 3005)
 • Kuantum Çağlayan Lazerler, Aygıtlar ve Uygulamaları (Kuantay)
  (2023-2024) 1004 - Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı (IYTE)
 • Kısa Yanıtlı Soruların Açık Kaynak Kodlu Yazılımla Özdevinimli Puanlanması
  (2023-2024) Ege Üniversitesi (TUBITAK 3005)
 • 18-UBE-002 Derin Öğrenme Yöntemi ile Türkçe Sözcük Türü İşaretleme (BAP)
  (2018-2019) Ege Üniversitesi - Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
 • 117R036 Bilgisayar Destekli Duyuşsal Öneri Sisteminin Öğretmen Adaylarının Bilişsel-Duyuşsal Gelişimlerine Etkisinin İncelenmesi (117R036)
  (2019-2020) TÜBİTAK-British Council İkili İşbirliği Programı - Katip Çelebi Newton Fonu
 • 2209/A - VITIS Bağcılık Kontrol Sistemi (Danışman)
  (2016-2017) TUBITAK - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YURT İÇİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEK PROGRAMI
 • 114E126 Kısa Metin Benzerlik Ölçümü için Eminlik Faktörü Yaklaşımı ve Eş-Anlatım Derlemi Oluşturma
  (2014-2015) Tubitak
 • 104E120 Zipf Kanunları Esasında Güncel Yazılı Türkçe’nin Nicel Dilbilim Ölçütleri
  (2005-2006) TUBITAK