TEZ DANIŞMANLIKLARI


Yüksek Lisans Tezi

Hande AKA , “ Identification of Multi-worded Expressions in Turkish based on Web Data ”
Izmir University of Economics
Hatice Ertuğrul Giraz , “ Türkçe Metinlerde Duygu Analizi ”
Izmir Ekonomi Üniversitesi
Levent Tolga Eren , “ Türkçede Anlamsal Birleşimi Olmayan Kelime Gruplarının Tespitinde Vektör Uzay Modellerinin Uygulanma ”
Izmir University of Economics
Mehmet Taze , “ Derin Öğrenme ile Zamir Çözümlemesi ”
Izmir Ekonomi Üniversitesi
Tansu Taşçıoğlu , “ Sözcük Temsilleri Kullanarak Çok Sözcüklü İfade Tespiti ”
Izmir Ekonomi Üniversitesi