UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Bilgisayar Bilimleri ve Teknolojisi

Ek Konular

- Yapay Zeka

- Doğal Dil İşleme