PROJELER


TUBITAK, DPT ve benzeri ulusal kuruluşlarca desteklenen projelerde katılımcılık

 • Çimento Prosesi için Servislerin İnterneti (IoS) Tabanlı Sistem Denetleyicinin ve Nesnelerin İnterneti (IoT) Tabanlı Cihaz Sağlık İzleyici Sisteminin Geliştirilmesi
  (2018-2019) TEYDEB
 • Nitelikli Çeliklerin Özel Mukavemet Değerlerinde ve Taşlama Toleranslarında Üretimini Ülkemizde Gerçekleştirebilmek için Sistemin Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Akıllı Metotlar Kullanılarak Modellenmesi
  (2017-2018) TUBITAK-TEYDEB
 • Robot Kollarda Dokunma ile Algılama ve Eğiticisiz Öğrenme
  (2016-2017) İTÜ Araştırma Fonu
 • Yüksek Süratli Teknelerde Otomatik Trim Kontrol Sistemi Geliştirilmesi
  (2015-2016) TUBITAK-TEYDEB
 • İnsansı Robot Kolunun Çok Elemanlı Dinamik analizleri ve Mekanik Tasarımının Optimizasyonu
  (2015-2016) İTÜ Araştırma Fonu
 • 6 serbestlik dereceli insansı robot kolu dinamik analizleri ve benzetimi
  (2015-2016) İTÜ Araştırma Fonu
 • Gemi Hidrolik Yalpa Kontrol Sistemi Tasarımı
  (2014-2015) TUBITAK-TEYDEB
 • Robot Kolların İnsandan Öğrenme ile Kontrolu
  (2014-2015) İTÜ Doktora Araştırma Fonu
 • Robot İşletim Sistemi (ROS) Kullanarak İnsansı Robot Kolu Kontrolu
  (2014-2015) İTÜ Araştırma Fonu
 • Çimento İncelik Kontrol Sistemi ve Optimizasyonu
  (2013-2014) SANTEZ (University-Industry Collaboration Grant Programme), Ministry of Science, Industry and Technology
 • Şekil Hafızalı Alaşımların Eyleyici Olarak Kullanılabilmesi İçin Konum ve Hız Kontrolu
  (2013-2014) İTÜ Araştırma Fonu
 • Gemilerde Yalpa Azaltıcı Kontrol Yüzeyleri İçin Denetleyici Tasarımı
  (2010-2011) İTÜ Araştırma Fonu
 • Giyilebilir Algılayıcılar ile Yaşamsal Verilerin Ölçülmesi, İletilmesi ve Görüntülenmesi
  (2006-2007) İTÜ Araştırma Fonu
 • Endüstriyel Sistemlerde İleri Kontrol Algoritmalarının Uygulanması
  (2006-2007) İTÜ Araştırma Fonu
 • İnsan-Makina Etkileşimli Bir Sistemde İnsan Operatörün Modellenmesi
  (2006-2007) İTÜ Araştırma Fonu
 • Vites seçimi için Sürücünün Dinamik Modellenmesi
  (2004-2005) Ford-Otosan Corp./ITU
 • Örme Kumaşlardaki İmalat Hatalarının Yapay Görme ve Görüntü İşleme Teknikleri İle Otomatik Tespiti
  (2004-2005) İTÜ Araştırma Fonu
 • Kumaşlarda Tüylenme ve Boncuklaşmanın Yapay Sinirsel Ağlar Kullanılarak Tahminlenmesi
  (2003-2004) İTÜ Araştırma Fonu
 • İnsan-Makina Etkileşimi Bilgisayar Deneyi Kullanılarak İnsan Operatörlerin Hareketlerinin Uyarlanabilir Bulanık-Sinirsel Sistem ile Modellenmesi
  (2002-2003) İTÜ Araştırma Fonu
 • Sistem Dinamiği, Kontrol ve Mekanik Ölçmeler Konularında Bilimsel Araştırma ve Geliştirme
  (2001-2002) İTÜ Araştırma Fonu
 • Akıllı Kontrol ve Değişik Mekanik Sistemlere Uygulanması
  (2001-2002) İTÜ Araştırma Fonu