BİLDİRİLER


CPCI-S veya CPCI-SSH endexli konferans bildiri kitaplarında yayımlanmış bildiriler

Ulusal
 • B.Amirak , S.Sun İpekeşen and P.Umul.
  (2013) Significance of idea in integrated communications: The case of Benetton “Unhate” campaign.
  0-0, ISBN:

Diğer konferans bildiri kitaplarında yayımlanmış bildiriler

Uluslararası
 • S.Sun.
  (2012) Kadınlar için Reklam Kuşağı.
  Uluslararsı Kadın Kongresi / Kadın Olmak Farkındalık Ve Özgürleşme
  583-596, ISBN: 978-975-441-372-4
 • S.Sun.
  (2012) Sosyal Medya’da Yaratıcı Siyasal Reklamlar.
  I.Uluslararası İletişim Öğrencileri Sempozyumu
  0-0, ISBN:
 • S.Sun.
  (2010) TOPLUMSAL CİNSİYET AYRIMCILIĞI BAĞLAMINDA KADIN HAKLARI.
  ISTEC 2010 / INTERNATIONAL SCINECE AND TECHNOLOGY CONFERENCE
  806-0, ISBN: