DERSLER


Verilen Dersler

2022 - 2023
 • (HIM 402) Sağlık Politikası ve Planlaması
 • (HIM 404) Sağlık Turizmi
2021 - 2022
 • (HIM 303) Sağlık Kurumlarında İşlemler Yönetimi
 • (HIM 402) Sağlık Politikası ve Planlaması
 • (HIM 404) Sağlık Turizmi
2020 - 2021
 • (HIM 303) Sağlık Kurumlarında İşlemler Yönetimi
 • (HIM 401) Alan Uygulaması
 • (HIM 402) Sağlık Politikası ve Planlaması
 • (HIM 404) Sağlık Turizmi
2019 - 2020
 • (HIM 404) Sağlık Turizmi
2018 - 2019
 • (HIM 305) Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler
 • (HIM 404) Sağlık Turizmi
2017 - 2018
 • (HIM 305) Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler
 • (HIM 404) Sağlık Turizmi
 • (SKY 555) Sağlık Turizmi
 • (SKY 558) Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler ve İletişim
2016 - 2017
 • (HIM 305) Sağlık Kurumlarında Halkla İlişkiler
 • (HIM 340) Etik Karar Verme
 • (ISE 444) Mühendislik ve Bilişim Etiği
 • (SKY 505) Sağlık Hukuku ve Etik
 • (TS 104) Sağlık Hizmetlerinde İletişim