DİĞER GÖREVLER


Diğer Görevler

İletişim Fakültesi Kolokyumları - (2011-2012) ,“ Batı dışı modernleşme: Afganistan ve İran”
Halkla İlişkiler Klubü (İEU Öğrenci Klubü) - (2011-2012) ,“ Pazarlama İletişimde Yeni Trendler”