KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

1963 doğumlu olan Şeref Uzman, Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği bölümü mezunudur. Mezuniyet sonrası 8 yıl inşaat sektöründe görev yapmıştır. 1993 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu’nda çalışmaya başlamış ve çeşitli sektörlerde yürütülen işçi sağlığı ve iş güvenliği teftişlerine katılmıştır. İş Teftiş Kurulu İzmir Grup Başkanlığı’nda çalıştığı dönemde teftişlerin yanında proje koordinatörlüğü de yapan Şeref Uzman, ayrıca işçi ve işverenlere yönelik düzenlenen eğitim faaliyetinde görev almıştır. 2016 yılında İş Başmüfettişliği görevinden emekliye ayrılmıştır.