KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Araş. Gör. Serenay Kara, 2016 yılında Bodrum Marmara Kolejinden mezun olmuştur. Aynı yıl İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde yükseköğrenimine başlamıştır. 2020 yılında yüksek şeref derecesiyle mezun olmuştur. Avukatlık stajını İzmir Barosunda tamamlamıştır. 2022 yılında, yüksek lisans tezini başarıyla savunarak, İzmir Ekonomi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans programından mezun olmuştur. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Özel Hukuk alanında doktora yapmaktadır.
2021 yılından beri, İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı bünyesinde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. İleri düzeyde İngilizce ve temel düzeyde Fransızca bilmektedir. İş Hukuku, başlıca çalışma alanıdır.