BİLDİRİLER


Diğer konferans bildiri kitaplarında yayımlanmış bildiriler

Uluslararası
 • Z.Şişli and S.Kara.
  (2022) Pros and Cons of Remote Working from the Perspective of Decent Work and Green Deal.
  ILERA European Congress
  -, ISBN:
 • S.Kara , A.Limoncuoğlu and Z.Şişli.
  (2022) Dijitalleşen Çalışma Hayatında İşçinin Ulaşılamama Hakkı.
  İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hukuk Fakültesi / Uluslararası Dijital Çağda Hukuk Sempozyumu Özet Bildiri Kitabı 15-16 Aralık 2022
  269-269, ISBN: 978-605-72469-0-5