KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Akademik Deneyim:
Dr. Öğr. Üyesi
2011 - ~ Dokuz Eylül Universitesi Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü, Izmir
Araştırmacı
2007 - 2009 Waseda University, Graduate School of Information, Production and Systems, Soft Computing Laboratory, Kitakyushu/JAPAN
Araştırma Görevlisi
2007 - 2011 Dokuz Eylül Universitesi Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü, Izmir
1998 - 2007 Dokuz Eylül Universitesi FBE, Izmir

Eğitim
Lisans: Dokuz Eylül Universitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, 1998.
Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Universitesi FBE / Endüstri Mühendisliği, 2001
Doktora: Dokuz Eylül Universitesi FBE / Endüstri Mühendisliği, 2007