UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- UML

- Büyük veri

- Grafik veri tabanları

- Yazılım Mühendisliği

- yazılım testi