KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

1974 yılında Aydın ilinde doğan Avukat Serkan Cengiz, 1996 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuş, avukatlık stajını tamamlamasının ardından 1997 yılında İstanbul Barosu üyesi olarak avukatlık mesleğine başlamıştır.

Yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin AİHS m.41 Kapsamındaki Hükümlerinin (Adil Karşılık) Mahiyeti ve Unsurları" başlıklı teziyle tamamlamıştır.

Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Doktora Programı öğrencisidir.

2002 yılında İzmir Barosu üyesi olarak kendi avukatlık ve danışmanlık bürosunu kuran Avukat Serkan Cengiz, o tarihten bu yana avukatlık faaliyetlerine devam etmektedir.Ağırlıklı olarak uluslararası hukuk, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruları ile idare ve ceza hukuku alanlarında çalışmaktadır.