KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Lisans derecesini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden aldı. 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü’nden tamamladığı "Kapılar, Mahremiyet ve Kamusallık: Erken Modern Dönemde İstanbul’un Mekânsal Yapısı (XVII-XVIII. Yüzyıllar)" başlıklı tez çalışmasıyla doktor oldu. Doktora sonrasında misafir araştırmacı olarak Princeton Üniversitesi Tarih Bölümünde bulundu. Akademik ilgi alanları, tarihsel perspektifte görüntü-mekan ilişkisi, erken modern Osmanlı kültür tarihi, dijital insan bilimleri ve Türkiye sineması konularını kapsayan Şavk’ın belgesel film çalışmaları da bulunmaktadır.