KİŞİSEL BİLGİLER

 

KISA ÖZGEÇMİŞ

Dr. Şermin Tükel lisans derecesini (2002) Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Yüksekokulu; yüksek lisans derecesini (2007) Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ergoterapi programında tamamladı. Zihinsel Yetersiz Çocukları Koruma ve Yetiştirme Vakfı ve Tohum Otizm Vakfı’nda terapist olarak çalıştı. Doktorasını (2013) tıp alanında Karolinska Enstitüsü’nde tamamladı. Uppsala Üniversitesi Çocuk ve Bebek Laboratuvarı ve Stanford Üniversitesi Disiplinler Arası Beyin Araştırma Merkezinde kısa dönemli çalışmalarda bulundu. Türkiye’ ye geri döndükten sonra Anadolu Otizm Vakfı ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nde çalıştı. 2017 yılından bu yana İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Sağlık bilimleri, psikoloji ve tıp programlarında ders vermektedir. İnsanda hareket ve bilişsel sistemlerin etkileşimlerini dijital biyosensörler ve davranışsal testlerle araştırmakla ilgilenmektedir.