EĞİTİM

2013Karolinska Enstitüsü

Doktora - TIP

2007Hacettepe Üniversitesi

Yüksek Lisans - FİZYOTERAPİ

2002Hacettepe Üniversitesi

Lisans - FİZYOTERAPİ

 

AKADEMİK ÜNVANLAR

2015 /

Dr. Öğr. Üyesi