UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- Elektronik Devreler

Ek Konular

- makine öğrenmesi