UZMANLIK ALANLARI

Birincil Uzmanlık Alanları

- makine öğrenmesi

- derin öğrenme